Vinařství Popova Kula

Vinařství Popova Kula se nachází v místech, kde již ve 13. století př. n. l. lidé pěstovali víno. V pozdějších dobách, když král Alexandr vyslal své odborníky aby našli nejlepší místo pro pěstování vín, vybrali z celé jeho říše rozkládající se od území dnešního Slovinska až po Makedonii právě údolí Demir Kapija. Důvodem byly unikátní půdní a klimatické podmínky vhodné pro pěstování a výrobu těch nejlepších vín.

Vranec pěstovaný v této části Balkánu má ambice stát se další odrůdou pro výrobu velkých vín